สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ กำหนดเขตตำบลสระประดู่ ในท้องที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อตำบบลสามแยก โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกิ้งกลางแม่น้ำป่าสัก ไปทางทิศใต้ตามลำน้ำป่าสัก ผ่านบ้านท่าน้ำ ตำบลท่าโรง ใช้แม่น้ำป่าสักแบ่งแนวเขตระหว่างตำบลสระประดู่ ตำบลท่าโรง และตำบลบ่อรั้ง ถึงปากห้วยประดู่

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลท่าโรง และตำบลบ่อรั้ง เริ่มต้นจากแม่น้ำป่าสัก ที่ปากห้วยประดู่ไปทางทิศใต้ตามลำน้ำ ผ่านสะพานข้ามแม้น้ำป่าสักเชื่อมถนนพุเตย-วังไผ่

ทิศใต้ ติดต่อพุเตย แนวเขตเริ่มต้นสะพานข้ามแม้น้ำป่าสักเชื่อมถนนพุเตย-วังไผ่ ไปตามลำน้ำป่าสัก ถึงทางแยกแม่น้ำป่าสัก ไปทางทิศตะวันตกตามแม่น้ำป่าสักถึงปากห้วยลำนารวย ห่างจากวัดลำนารวย ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกตัดทุ่งนา ข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศเหนือของวัดสุทธิมัคคธาราม ไปทางทิศตะวันตกข้ามถนน ไปทางทิศเหนือจดสันเขาขี้นก

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลซับสมบูรณ์ โดยเริ่มต้นจากสันเขาขี้นก ไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขาขี้นก สันเขายางตาป้อ

ใช้กึ่งกลางสันเขาเป็นแนวแบ่งเขต ไปทางทิศตะวันออกจดคลองเสือบอง


ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน

 1. หมู่ ๑ บ้านสามแยก มีพื้นที่ประมาณ ๑๒.๔ ตารางกิโลเมตร

 2. หมู่ ๒ บ้านสระประดู่ มีพื้นที่ประมาณ ๑.๕ ตารางกิโลเมตร

 3. หมู่ ๓ บ้านคอเลือก มีพื้นที่ประมาณ ๓.๔ ตารางกิโลเมตร

 4. หมู่ ๔ บ้านห้วยชัน มีพื้นที่ประมาณ ๘.๖ ตารางกิโลเมตร

 5. หมู่ ๕ บ้านโคกหนองแจง มีพื้นที่ประมาณ ๕.๕ ตารางกิโลเมตร

 6. หมู่ ๖ บ้านท่าจรวด มีพื้นที่ประมาณ ๔.๔ ตารางกิโลเมตร

 7. หมู่ ๗ บ้านยางโด่ มีพื้นที่ประมาณ ๘.๖ ตารางกิโลเมตร

 8. หมู่ ๘ บ้านลำนารวย มีพื้นที่ประมาณ ๕.๖ ตารางกิโลเมตร

 9. หมู่ ๙ บ้านพันถ้วย มีพื้นที่ประมาณ ๑.๙ ตารางกิโลเมตร

 10. หมู่ ๑๐ บ้านสามัคคีพัฒนา มีพื้นที่ประมาณ ๔.๑ ตารางกิโลเมตร

 11. มู่ ๑๑ บ้านลำนารวยพัฒนา มีพื้นที่ประมาณ ๖.๒ ตารางกิโลเมตร

 12. หมู่ ๑๒ บ้านร่วมใจพัฒนา มีพื้นที่ประมาณ ๑.๘ ตารางกิโลเมตร