สถานที่สำคัญ

สถานทีท่องเที่ยว ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสถานที่น่าเที่ยว เช่น สวยเกษตรภายใน อบต. นวดแผนไทยแม่อุดร ติดกับ อบต. จุดชมวิว วัดท่ายางสามัคคีธรรม หมู่ 7 ไร่ชณิตาเลิศ หมู่ 1 และศาลเจ้าพ่อขุนหาญ หมู่ 10


วัดในตำบลสระประดู่

วัดเสลินทราราม วัดสามแยก วัดห้วยชัน วัดลำนารวย วัดวิสุทธิมัคคาราม วัดอุดมมงคล

โรงเรียนในตำบลสระประดู่

โรงเรียนบ้านสระประดู่ โรงเรียนค่ายลูกเสือวิเชียรบุรี โรงเรียนบ้านลำนารวย