รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี67

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนปี67

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี65

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนปี65

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี64

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนปี64

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนปี63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนปี62