ประกาศประชุมสภา

งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ประจำปี 2567

งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ประจำปี 2565

ประกาศสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565

ประกาศนัดประชุมสภา

ประกาศเรียกประชุมสภา