ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
(กองสาธารณสุข)

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
(สำนักปลัด)

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
(กองการศึกษาฯ)

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ.pdf
รายงานลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ_000036.pdf

ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น_rotated.pdf

ประชาสัมพันธ์ สวนอินทผลัม คุนไข่

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สวนอินทผลัม คุนไข่_rotated.pdf

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออนไลน์ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ขยายเวลาภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566


เอกสาร 35.pdf

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o10นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf

ประกาศห้ามพกพาอาวุธ

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565

โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2565 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2565  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 วัน  จำนวน 12 หมู่บ้าน