ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
(สำนักปลัด)

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
(กองการศึกษาฯ)

รายงานลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ_000036.pdf

ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น_rotated.pdf

ประชาสัมพันธ์ สวนอินทผลัม คุนไข่

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สวนอินทผลัม คุนไข่_rotated.pdf

ระกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2565และสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565  สมัยแรก

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565และสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก.pdf

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออนไลน์ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ ขยายเวลาภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566


เอกสาร 35.pdf

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o10นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปัฎิบัติหน้าที่

ประกาศไม่รับของขวัญ66.pdf

ประกาศห้ามพกพาอาวุธ

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565

โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2565 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2565  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 วัน  จำนวน 12 หมู่บ้าน